Езоп

Злото не бива да буди милост, независимо дали е голямо или малко ♥ ЕЗОП
Злото не бива да буди милост, независимо дали е голямо или малко ♥ ЕЗОП