От легендарния даоски патриарх Люй Дунбин от времето на династията Тан ~ 618 г. - 906 г.

20 стъпала по пътя към безкрая

 1. Подхранвай енергията и държи думите в забрава;

 2. Подчинявай си сърцето* и осъществявай естествения път**.

 3. В движението и покоя осъзнавай изначалните предци *1.

 4. Какво още търсиш в отсъствието на нещата***?

 5. В постоянството на истината всичко се разкрива *5;

 6. Но при разкриването на нещата не изпадай в заблуда *6.

 7. Когато не се заблуждаваш, природата *7 сама се възвръща.

 8. Когато енергията се възвръща, еликсирът сам се образува.

 9. А в средата на пещта се съединяват Кан и Ли *2.

 10. Ин и Ян пораждат се отново и отново,

 11. И се разнася звук от гръм *3.

 12. Бели облаци към върха се стелят,

 13. Сладки роси оросяват Сумера.

 14. Напих се с виното на дълголетието -

 15. Който постига знанията, пътешества из безкрая.

 16. Седейки слушам мелодията от безструнна цитра *4;

 17. И прониквам ясно в тайните на съзиданието

 18. и превъплъщенията.

 19. И като написах тези 20 строфи,

 20. Изкачих се по стълбата към небесата

В Даоските учения и чигун се използват много метафори и символики:
* "сърцето" - ума, мислите, емоциите;
** "естествен път - У Вей, действие без усилие, бездействие;" 1 "изначалните предци" - мислите, думите и действията или последиците породени от тях;
*** "отсъствието на нещата" - напразните желания за богатство и сладострастие; 2 "средата на пещта" - точката Мин Мън между двата бъбрека, Кан - вода, Ли - огън, при съединяването на двата елемента в тялото се образува енергия, елексир на младостта; 3 "Гръм" - шум в ушите, светлина в областта на периферното зрение или т.н."златен дъжд", "сладки роси" - слюнка отделяща се в устата, "Сумера" - областта на корема под пъпа, енергийният център на тялото; 4 "безструнна цитра" - безсловесно познание, да знаеш нещо без да си го учил; 5 "постоянството на истината" - цикличността в природата и живота (всичко рано или късно се повтаря); 6 "изпадане в заблуда" - да мислиш, че всичко ти е ясно, да приспиш бдителността си; 7 "природата" - енергията.

***
Всички форми са условни. Познанието е функция на ума, но субстанцията му е тишината. Ако държиш ума върху нещо условно, тогава те владеят личните ти условности и ти не разполагаш със себе си напълно, нито можеш да познаеш нещо напълно.”

"Остави изявените неща, така че нищо пред ума да няма. Това е истинската безкрайност на първоначалното. Пространството е тихо, няма знаци;
по пътя на същността и живота ти забравяш концептуалното съзнание.
След като изчезне концептуалното съзнание, реалността в основата просто се вижда."

Илюстрации: Lü Dongbin, early 16th century by Zhang Lu (1464–1538)