Щастлив е онзи, който прави добро на другите и нещастен е онзи, който очаква добро от другите ~ Хазрат Инаят ХАН

Суфийските послания на големия философ и мистик от книгата „Гайян”, събрала мислите, идващи при него по време на медитация.

Hazrat Inayat Khan (1882 ~ 1927)

~ ТАЛА ~ Ритъм. Ритъм, формиран чрез сравнение

Този, който отвръща с най-хубавото за полученото по-малко хубаво, е добър човек.
Този, който отвръща с по-лошо за полученото по-добро, е егоистичен.
Този, който се опитва дори при размяната да бъде добър, е практичен.
Този, който отвръща с добро за злото, е свят.
Този, който отвръща с по-малко зло на по-голямо зло, е обикновен.
Този, който дори когато връща, се опитва да бъде зъл, е злобен.
Този, който отвръща с по-голямо зло за по-малко зло, е дявол.
Този, който отвръща със зло на доброто - за него няма име.
Този, който се пази да не прави някого на глупак, е умен.
Този, който не позволява на другите да го правят на глупак, е мъдър.
Този, когото другите правят на глупак, е простак.
Но този, който съзнателно си позволява да го правят на глупак, показва нрав на свят човек.

Човек доказва своята неподправеност с искреност, благородството си - с благодетелно сърце, мъдростта - с търпимост, величието - с издръжливост на постоянно дразнещите влияния на живота.

Храбър е този, който преживява мъжествено всички неща.
Страхлив е онзи, който се бои да направи стъпка в нова посока.
Глупав е онзи, който плува с потоците на въображението и удоволствието.
Мъдър е онзи, който изпитва всичко, но въпреки това остава на пътя, който води до неговото предназначение.

Животът е справедлива търговия, в която всичко се регулира, когато му е времето.
За всичко, което вземате от него, вие рано или късно сте длъжни да заплатите своята цена.
Някои неща можете да заплатите предварително.
Някои неща сте длъжни да платите след доставката.
А някои - по-късно, когато ще бъде представена сметката.

Този, който се бои от порока, му се подчинява.
Този, който е склонен към порока, е негов пленник.
Този който сам се запознава с порока, е ученик на порока.
Този, който си взима поука от порока, който минава през него и се издига над него, е господар и победител.

Глупавият яде повече, отколкото може да усвои; събира по-голям товар, отколкото може да носи, реже клона, на който седи, и пръска шипове по своя собствен път.

Този, който казва: "Аз не мога да търпя", - показва своята незначителност. Този, който казва: "Аз не мога да понасям", - показва своята слабост. Този, който казва: "Аз не мога да общувам", - показва своята ограниченост. Онзи, който казва: "Аз не мога да простя", - показва своето несъвършенство.

Щастлив е онзи, който прави добро на другите; и нещастен е онзи, който очаква добро от другите.

Този, който не пропуска възможност да направи нещо хубаво, е добър. А този, който се радва на такава възможност, когато това се случва, е още по-добър. Но този, който винаги забелязва такава възможност и прави добро, е благословен сред хората.

Този, който се обръща към хорския разум, чука на вратата на човешкия мозък. Той е оратор.
Този, който се обръща към емоциите на хората, влиза в сърцата на хората. Той е проповедник. 
Но този, който дълбоко трогва духа на своите слушатели, той е пророк - той ще пребъдва в душите им винаги.

Избрано от книгата „Гайян”, Хазрат Инаят Хан1923 г.  
Изображения: bg.wikipedia.org, sufimovement.ru

11521 Преглеждания