„Младостта е времето, когато най-лошите и най-добрите импулси в човешката душа се борят помежду си за притежание.“

Грандвил Стенли Хол (1846 ~ 1924) е американски психолог и педагог. Интересите му са насочени към детското развитие и еволюционната теория. През 1878 г. Хол получава първата докторска степен по психология, присъдена в Америка. Тъй като няма академични работни места в психологията в САЩ по това време, той става първия от поредицата американски студенти, които отиват да учат при Вилхелм Вунд в Лайпциг, и е там, когато неговата лаборатория е основана. Той e първият президент на Американската психологическа асоциация и първия президент на Университета Кларк.

Едно изследване на „Преглед на общата психология“, публикувано през 2002 г., го класира като 72-рият най-цитиран психолог на 20-ти век.

(Portrait of Granville Stanley Hall, c.1910)

Човекът на бъдещето може и дори трябва да направи нещата в миналото невъзможни и да придобие нови моторни вариации, които не се дължат на наследствеността.

Човекът е до голяма степен създание на навика и много от неговите дейности са повече или по-малко автоматични рефлекси от стимулите на неговата среда.

Няма по-див, свободен и енергичен растеж от този на гората, но днес всичко е в саксии или в стройни редици като в рококо градина... Децата са в момент на спонтанни вариации, които в нито един период от живота не са толкова големи. Те не желаят стандартизирана умствена диета. Тя влияе зле на апетита им.

Нормалните деца често преминават през стадии на страстна жестокост, мързел, лъжа и кражба.

Постоянната мускулна активност е естествена за детето и затова огромните усилия на учителите и възпитателите да накарат децата да стоят седнали са вредни и безполезни.

Изобилието и силата на автоматичните движения, а дори и значителната степен на безпокойство е добър знак за малките деца.

От всички работни училища една хубава ферма е може би най-доброто за развитието на двигателните умения.

Мускулите са в най-интимен и особен смисъл органите на волята. Те са построили всички пътища, градове и машини в света, написали са всички книги, изговорили са всички думи и всъщност на тях дължим всичко, което човек е постигнал с материя. Характерът може да бъде смисъл, дефиниран като мрежа от моторните навици.

Годините от около осем до дванадесет представляват уникален период от човешкия живот.

Тийнейджърите са емоционално нестабилни и свърхзаинтересовани. Това е естествения импулс към преживяване на горещи и идеални психически състояния, които се характеризират със силна емоционалност. Виждаме тук нестабилността и колебанията, които са толкова характерни. Емоциите се развиват в контраст, а реакциите са противопоставящи се.

Пубертетът за едно момиче е като да плаването по разширяваща се река в откритото море.

Младостта е времето, когато най-лошите и най-добрите импулси в човешката душа се борят помежду си за притежание.

Младостта е ново раждане, защото сега се раждат по-високите и по-завършени човешки черти.

Всяка стъпка от пътя нагоре е осеяна с останките от тялото, ума и морала.

Единството с природата е славата на детството; единството с детството е славата на Учителя.

Образованието сега е основният проблем на света, неговата едничка свята кауза. Народите, които виждат това, ще оцелеят, а тези, които не успеят, ще загинат бавно... Трябва да има превъзпитание на волята и на сърцето, както и на интелекта; и идеалите на служенето трябва да заменят тези на егоизма и алчността.

Да бъдеш единствено дете е болест само по себе си.

Танците са императивно необходими, за да дадат покой на нервите, да възпитават емоциите, силата на волята и да хармонизират чувствата и интелекта с тялото, което ги подкрепя.

Всекидневният контакт с някои учители е сам по себе си едностранно етично образование за детето без устно предписание. И тук реалното предимство на мъжете над жените учители, особено за момчетата, се вижда в тяхната превъзходна физическа сила, която често, ако може да се оцени високо, дава истинско достойнство и заслужава истинско уважение, и особено в безспорно по-голямата унифицираност на тяхното настроение и тяхната дисциплина.

Цивилизацията е толкова трудна за тялото, че някои я наричат болест, въпреки изкуството, което поддържа мъртвите тела живи до по-висока средна възраст, и въпреки по-голямата защита от заразни и генетични заболявания.

Съвременният човек няма намерение да свърши най-добрата си работа преди четиридесет, но той е по природа и вече става все по-следобеден и вечерен работник.

Цялата възможна истина е практична. Да се запитаме дали нашата концепция за стол или маса съответства на истинския стол или маса, освен употребата, към която те могат да бъдат поставени, е толкова безсмислено и суетно, като да се питаме дали музикалният тон е червен или жълт. Не може да съществува друга мислима връзка между идеите и нещата. Неизвестното е това, на което не мога да реагирам. Активната част от нашето естество е не само съществена част от самата когнитивност, но тя винаги има глас при определянето на това на какво ще се вярва и какво ще бъде отхвърлено.

Този прекрасен предмет - математиката, кралицата на всички точни науки е идеал и норма на всяко внимателно мислене...

Всяка теория на любовта, от Платон до днес,  доказва, че всеки човек обича в другия пол това, което му липсва на самия него.

Снимки: commons.wikimedia.org