За емоциите, които ни разболяват, но носят в себе си изцелението ~ Лиз Бурбо

 

Да разгледаме заедно трите големи емоции, които се преживяват най-зле от хората: страхът, гневът и тъгата. Тези емоции обикновено са потискани, контролирани, прикривани, с една дума, човек прави всичко, за да не ги усеща, защото събуждат рани, преживени в детството. Можем да ги открием в следните пет важни наранявания: отхвърляне, изоставяне,унижение, предателство и несправедливост. 

Вместо да си признаят правото да бъдат човешки същества и да имат все още незараснали рани, защото още не са успели да простят на другите и на себе си, повечето хора предпочитат да обвиняват другите, че са причина за техния страх, за техния гняв и за тяхната тъга. Ето какво кара хората да изживяват толкова много емоции, което ги разболява. 

А емоциите могат да бъдат много полезни: 

Страхът трябва да бъде използван, за да осъзнаеш, че се стремиш да се предпазваш. Той е тук, за да ти припомни, че истинската защита е вътре в теб. 

Гневът трябва да бъде използван, за да откриеш, че се нуждаеш от утвърждаване, от ясно формулиране на исканията си и от повече вслушване в собствените си нужди. 

Тъгата трябва да бъде използвана, за да откриеш, че смяташ, че си изгубил или се страхуваш да не изгубиш нещо или някого. Тя трябва да ти помогне да се научиш да се отделяш. 

Ето какво означава да СЕ ОБИЧАШ. 

Това означава да поемеш грижата за собствения си живот, като си дадеш правото да преживееш всякакви житейски опити, за да го постигнеш. По този начин ще успееш да живееш в здраво тяло, изпълнено с енергия, за да създаваш живота, който искаш. 

Никога не забравяй, че твоят вътрешен БОГ (с посредничеството на твоето тяло) използва всички възможни средства, за да ти напомня: ОБИЧАЙ СЕ!

От: Лиз Бурбо и „Твоето тяло казва: Обичай се!”, изд. „Лик”
Снимка: listentoyourbody.de