Късче наука за духа назаем от „В подножието на Висшата мъдрост” - наследник на „Учението на Шамбала“, имащо за основа поредицата от книги „Агни Йога“, създадени по записките на Елена Рьорих.

~ По-добре е да даваш, отколкото да получаваш, защото всяко даване или погасява кармичен дълг, или утвърждава заслуга. Все едно че се внасят пари в спестовна каса, от където в бъдеще могат да се теглят, без да се създава кармична задълженост. Това важи особено за духовното даване, чрез което духът се освобождава от зависимостта от хората. За това твърдя, че е по-добре да се дава, отколкото да се взема. Вземат и биха искали да вземат мнозина, но даващите са съвсем малко. А можещите да дават дарове на духа са още по-малко, защото за духовното даване аурата трябва да притежава определена степен на огненост. Отдава се Психическа енергия. Носителят на Светлина раздава невидимо и нечувано и само прекалената умора може да покаже понякога колко голямо е било отдаването на огнена сила. Обаче носещият светилник не може да не свети. 

~ (М.А.Й.). Всички казват само „дай“. „Дай, но без да се нарушава съществуването на нашата саможивост“. „Дай само ти, а ние няма да дадем нищо“. Но даже и Спасителят, преди да даде, е питал: „Вярваш ли?“ Тоест, поставял е известни условия, за да могат да получат от Него. Безусловното даване е равносилно на опит да се напълни с вода пробит съд. За да бъде успешно даването се изисква вяра или доверие, или някаква степен на разбиране. В случаите на ръководство това условие се подсилва, тъй като без съвместно хармонизиране на съзнанията то е невъзможно. Даващият и получаващият се подчиняват на закона за съзвучието, без спазването на който процесът става разрушителен и за двете страни. Мнозина биха искали да вземат, без да се обременяват с нищо. Това ще бъде поглъщане на чужда енергия. Други искат да внесат своя безпорядък в стройността, получена в резултат на многогодишни усилия и труд, без да се съобразяват с това, че за всяко Слово е заплатена висока цена. Без известна степен на съзвучие и взаимно разбиране ръководството е недопустимо. Приемниците на съзнанието трябва да са настроени на необходимата вълна. 

~ Всички ние говорим за най-възвишени неща, а най-дребните в себе си още не сме преодолели. Получава се разрив, който болезнено се отразява на съзнанието. И да се сърдите можете само на себе си. Имайте в предвид, че Ние винаги сме готови да дадем, но не сме в състояние да дадем, даже и при наличие на желание, повече от това, което човек е способен да вмести. Често пречка за вместването е саможивостта. Също и съдовете, които са донесени, не винаги могат да бъдат напълнени с това, което ни се иска да дадем, тъй като вече са изпълнени, макар и частично, със своето. А своето, личното, наситено с емоциите на астрала, на Нас не е ни нужно. Казано беше: или Моето, или своето. А Моето и своето не се съчетават. Самоизлизащите лъчи не са породени от малкото „аз“, а от голямото. Техният произход не е от саможивостта. Следователно, приближаването и получаването са възможни само при условието на самоотречение, тоест съблюдаване на формулата „Отвърни се от себе си“. Пълнотата на съвместната настройка дава съзвучието. С думи то не може да се замени.

~ (М. А. Й.). Получаването е според заплащането. Съдбата е справедлива. Който заплати повече от другите, възможно пребиваващи в доволство и удобства,той ще получи и повече. От обикновена гледна точка трудностите и лишенията не са добри. Но сравнете двама, единият със закален от трудностите на живота дух, а другият - изнежен от оранжерийната обстановка. При еднакви условия на живот първият ще премине през живота уверено, спокойно и победно, а вторият - страдайки и измъчвайки се, защото оранжерийната обстановка прави човека непригоден дори за обикновения живот. Затова да се радваме на трудностите, препятствията и обременените обстоятелства. Без тяхното наличие духът не може да израсте и животът не може да бъде преодолян.

Избрано от: Маха Чохан, „В подножието на Висшата мъдрост”, избрани теми от Науката за духа
Изображение: Nagarjuna The Conqueror Of The Serpent, 1925, by Nicholas Roerich