Уважаваният японски монах и ландшафтен майстор на дзен градини Масуно, и неговото лаконично напътствие за изкуството да живеем просто. 

...

Отхвърлете „трите отрови“ 

Дръжте под контрол желанията и гнева си и се опитвайте да разберете същността на нещата. 

В будизма съществува понятие „три отрови“. Те не са от онзи тип, който можете да погълнете. Учението има предвид силни страсти и материални желания. Те стоят в основата на човешкото страдание и ни пречат да постигнем просветление. 

Трите отрови са алчност, гняв и невежество.

Алчността ни кара да копнеем за още дори след като сме се сдобили с обекта на желанието си. 

Гневът ни подтиква да се вбесяваме и от най-малкото нещо и щом се събуди, ние си го изкарваме на другите. 

Невежеството е състояние на глупост – не се интересуваме от здравия разум или познанието и ни липсва просвещение – но всъщност ни липсва разбиране за нашата истинска Буда същност. 

Не бихме могли да намерим спокойствие, ако позволяваме да бъдем управлявани от тези три отрови. 

Учението казва, че ако отхвърлим трите отрови или материалните страдания, които те причиняват, ще можем да живеем щастливо и свободно. 

Винаги, когато забележите, че някоя от тия три отрови започне да се проявява, се опитайте да успокоите съзнанието си чрез регулиране на дишането. Това може да попречи на проявата на тези страдания. 

Ако светът отказва да се движи в посоката, в която желаете вие, може би е време да промените себе си. Тогава в какъвто и свят да попаднете, ще можете да се движите из него удобно и с лекота.

От: „Изкуството да живеем просто“, Шунмьо Масуно, изд. Колибри
Снимка: scmp.com