Механизмите, поддържащи презрението ви към самия себе си ♥ Уейн ДАЙЪР

„Да откажете да се развивате като човек, който обича себе си, е равносилно на смърт.“

Мъдрецът Уейн Дайър и една възможност да разберем защо поддържаме поведение, което ни разстройва.

(„Вашите слаби места“, Уейн Дайър, © Наука и изкуство, 1989 г.)

Какво „печелите“, когато не обичате себе си?

Защо някои хора избират да не се обичат? Какво печелят с това? Макар и това да не е чиста печалба, тя все пак съществува и може да бъде разгледана. Същността в овладяването на умението да бъдете ефективен е именно в това - да разберете защо поддържате поведение, което ви разстройва. Всички видове поведение имат причина, а пътят за премахване на всяко самопогубващо поведение е осеян с „грапавини“- погрешни представи за собствените ви мотиви. Осъзнаете ли веднъж причината на своето озлобление и механизмите, чрез които го поддържате, вие ще можете да атакувате тези форми на поведение. Ако не разберете самия себе си, старите  постъпки ще продължат да се повтарят.

Защо сте решили да поддържате поведение на самоотхвърляне, колкото и незначително да ви се струва? Може би просто ви е по-лесно да приемате това, което другите ви казват, вместо сам да мислите. Но съществуват и други печалби. 

Ако сте избрали да не се обичате и се отнасяте към себе си като към незначителен човек, като поставяте другите по-високо от себе си, то вие:

~ Ще имате готово извинение за това, че не получавате никаква обич в живота си, а именно че просто не заслужавате на обичта ви да се отвръща с обич. Извинението е невротичната печалба.

~ Ще можете да избягвате всякакви рискове, свързани с установяването на любовни връзки с други хора, и по този начин ще отстраните всяка възможност изобщо някога да ви отхвърлят или да не ви одобрят.

~ Ще откриете, че ви е по-лесно да останете такъв, какъвто сте. Тъй като не  заслужавате, няма смисъл да опитвате да бъдете по-добър или по-щастлив.  Печалбата ви ще остане същата.

~ Ще спечелите силно състрадание, внимание и дори одобрение от страна на другите, а това компенсира риска от ангажирането ви с любовни връзки. Така състраданието и вниманието стават вашите награди, които ви деформират.

~ Ще имате много удобни изкупителни жертви, които да обвинявате за собственото си нещастие. Можете да се оплаквате и няма да има нужда да вземате никакви мерки.

~ Ще можете да запълвате настоящите си моменти с минидепресии и ще избягвате поведение, което би ви помогнало да се промените. Самосъжалението ще ви сочи пътя за бягство.

~ Ще се върнете в детството си и ще бъдете „добро дете“, като проявявате  остатъци от детските реакции и следователно доставяте удоволствие на „големите“. За вас връщането назад е по-безопасно от риска.

~ Ще можете да затвърдите поведението си на зависимост от другите, като им придавате по-голямо значение, отколкото придавате на самия себе си. Този „опорен  стълб“ е печалба, макар че ви наранява.

~ Ще сте неспособен да ръководите сам живота си и да живеете така, както изберете, просто защото няма да чувствате, че заслужавате щастието, за което жадувате.

Това са елементите на механизмите, поддържащи презрението ви към самия себе си. Това са причините, поради които избирате да се придържате към стария си начин на мислене и държане. Ясно е като бял ден, че е много по-лесно, т. е. по-безопасно, да се сгромолясате, отколкото да се опитате да се вдигнете. Помнете обаче, че единственото доказателство за живот е развитието. Да откажете да се развивате като човек, който обича себе си, е равносилно на смърт. Въоръжен с тези прозрения за собственото си поведение, можете да започнете някои мисловни и физически упражнения, за да ускорите развитието на своето   самоуважение.

От: „Вашите слаби места“, Уейн Дайър, превод Лиляна Енева, изд. Наука и изкуство, 1989 г.
Снимка: Dr. Wayne W. Dyer

7761 Преглеждания