(Buddha first sermon at the Deer Park in Varanasi)

Под саловите дървета на Кушинагара Буда изрекъл последните си думи към своите ученици:

„Направете светлина от самите себе си. Разчитайте единствено на себе си, не допускайте да сте зависими от други. Направете учението свой светилник. Разчитайте на него, не се осланяйте на никое друго учение. Размислете за вашето тяло, за неговата склонност към поквара.

Знаейки, че и болката и насладата са еднакво причина за страданието, което изпитвате или причинявате, как можете да се отдавате на желанията на тялото?

Размислете за вашето его, за неговата илюзорност. Как можете да се заблуждавате за истинската му същност и да храните гордост и егоизъм, знаейки, че всичко това свършва с неизбежно страдание? Размислете за всички субстанции. Можете ли сред тях да намерите някаква трайна същност? Не са ли те съвкупности, които рано или късно се разпадат и разпиляват?

Не се оставяйте да ви смути всеобхватността на страданието, но следвайте учението ми дори след моята смърт, и ще се избавите от болката.

Правете това и наистина ще бъдете мои ученици…

Същността на учението е да контролирате своя собствен ум. Пазете ума си от ненаситност, и ще поддържате поведението си правилно, ума си – чист и думите си – правдиви.

Ако не забравяте колко преходен е животът ви, ще можете да устоявате на алчността и гнева и да избягвате всички злини. Ако усетите ума си съблазнен и по този начин впримчен от алчността, трябва да потиснете и овладеете изкушението.

Бъдете господари на собствения си ум. Умът на човека може да го направи Буда, но може да го направи и демон. Въведеният в заблуждение става демон, просветеният става Буда.

Затова, контролирайте ума си и не му позволявайте да се отклонява от правилния път.”

Избрано от: „Учението на Буда”, 1966, BUKKYŌ DENDŌ KYŌKAI, Kosaido Printing, Tokyo, Japan
Изображение: Buddha first sermon at the Deer Park in Varanasi