Мъдростта на времето

„Онзи, който увеличава богатствата си, - увеличава и грижите си. Доволният пък ум е скрито съкровище, което безпокойство не може да го налети.“

Доволство - удовлетвореност

Не забравяй, о човече, че твоето сегашно положение на земята е определено от мъдростта на вечния, който познава сърцето ти, който вижда суетността на всичките твои желания и който често, от милосърдие, отхвърля твоите молби.

Все пак, за всички благоразумни желания, за всички честни стремежи, - неговата благост е установила в свойствата на нещата, вероятността за успех.

Безпокойството, което усещаш, нещастията, от които се оплакваш - дири в корена на нещата, от които те произхождат, а именно: твоето собствено безумие, твоята собствена гордост, твоята собствена разстроена фантазия.

Затова не роптай против Божието разпределение, а поправи собственото си сърце. Не говори в себе си: - „ако бих имал богатство или власт или свободно време, бих бил щастлив“, защото знай - всяко от тях донася на своите малцина обладатели своето особено затруднение.

Бедният човек не вижда огорченията и безпокойствията на богатия: той не чувства трудностите и тревогите на властниците; не познава умората от безделието, и затова се оплаква от своя жребий.

Но не завиждай на видимото щастие на никой човек, защото ти не познаваш скритите му дарби.

Умението да се задоволяваме с малко е най-голямата мъдрост, а онзи, който увеличава богатствата си, - увеличава и грижите си. Доволният пък ум е скрито съкровище, което безпокойство не може да го налети.

И ако ти не се поддаваш на примамките на съдбата, които биха те отдалечили от справедливостта или въздържанието, от милосърдието или скромността, дори и богатствата не ще те направят нещастен.

Но от тука ти ще узнаеш, че чашата на чистото и истинско блаженство съвсем не е питие за смъртния човек.

Добротата е оня път, който бог му е определил за преминаване, а щастието е целта. Нея никой не може да достигне, преди да е завършил своя път и не е получил своя венец в покоите на вечността.

Из: „Напътствия. Теб аз дарувам“, Аменхотеп IV, изд. Хелиопол
Изображение (заглавно): - Akhenaten and Nefertiti offering to the Aten. From the tomb of Panehsy in Amarna; commons.wikimedia.org