За силното родово взаимодействие „Ти вместо мен и аз вместо теб!“ и разрушителната динамика на заплитанията, когато човек от семейната система е съдбовно заплетен с друг и не живее собствения си живот. Споделено от тематичния семинар на Берт Хелингер, създател на груповия терапевтичен метод „Семейни констелации“, назаем от ФБ страницата на психолога и психотерапевта Людмил Стефанов.

Берт Хелингер (1925 ~ 2019)

Освобождаване от заплитанията

Много често болестите са свързани с друг аспект на вътрешно движение… Казахме, че това е семинар, който може да ни изведе от заплитанията. Ние се учим, как можем да се освободим от заплитанията. И основното заплитане изобщо, се изразява с една фраза, която мнозина казват на самите себе си.

Мнозина казват или изразяват тази фраза със своето поведение. Фразата е: „Аз вместо теб!“. „Аз ще се разболея вместо теб; Аз ще умра вместо теб; На твое място, за да бъдеш жива ти“… Тази фраза е опит да излекуваме някой друг – най-често някой от родителите - и заради това ние жертваме самите себе си. Като най-често дори не знаем за това, то се случва подсъзнателно.

Много болести са свързани с това намерение. Но в основата му стои друга фраза. Фраза на някой от родителите, най-вече на майката. Тази фраза също не се изговаря. Тя се показва с поведението. Тази фраза звучи така: „Ти вместо мен“. Казва го майката, когато е болна…

Ще покажа същото и в друго семейно взаимодействие. На мой семинар преди време присъстваше един човек, който се беше оженил за жена, болна от анорексия. Така че той реално чакаше тя да умре от глад. Оказа се, че в неговото семейство някои хора бяха умрели от глад по време на войната. И той изпитваше несъзнаван страх, че също може да умре от глад - от лоялност към тях. Затова се беше оженил за жена, която да го направи вместо него. Сякаш ѝ казваше: „Ти ще умреш от глад вместо мен!“.

Тук виждаме типичното проявление на динамиката „Ти вместо мен.“ Същото сме наблюдавали и във връзка с абортираните деца. Майката много често в този случай следва абортираното си дете в смъртта. Разбира се, прави го несъзнателно. Но нейното поведение е такова, сякаш тя иска да умре. И тогава например синът ѝ казва: „Аз ще го направя вместо теб“. И умира или се разболява.

Динамиката „Ти вместо мен и аз вместо теб“ е с далеч отиващи последици… Как например тя се проявява при взаимодействието терапевт-клиент по време на семейни констелации? Тогава клиентът идва при нас и очаква от нас изцеление. И какво се случва? Понякога помощникът казва на болния: „Аз вместо теб ще се разболея“. Някои констелатори се разболяват наистина по този начин… Защото много помощници са живеели в родителското си семейство на принципа: „Аз вместо теб“. Те са го казвали на своята майка, за да я спасят, но неуспешно. Тогава те си избират помагаща професия. За да спасят някой друг. И там протича същата тази динамика. Клиентът му казва „Ти вместо мен“, а той тайно казва на клиента: „Аз вместо теб“. Защото помощникът все още е заплетен в неговото родителско семейство с динамиката „Аз вместо теб“…

„Аз вместо теб!“ Това е базата, върху която стъпва поведението и на светците. Всеки светец казва: „Аз вместо теб“. В Библията тази фраза се казва и от Исус: „Няма по-голяма любов от това, да дадеш живота си за своите приятели“. Това е същността на фразата „Аз вместо теб“.

Но как тогава се чувства приятелят ти, заради когото си пожертвал живота си? Ще отиде ли той в Рая? И в какъв Рай? Или може би това ще е Ада или някакъв фалшив Рай… Поведох ви малко надалеч… Но това дава друго разбиране за болестта и помощта. И какво е тогава изцеляващото движение? Какво казваме на такъв клиент? Къде го водим? Водим го към фразата „Аз за себе си и ти за себе си“…

Затворете очи… и нека проверим в душата си, на кого сме казали още като деца „Аз вместо теб“… и на кого казваме, бидейки вече възрастни: „Ти вместо мен“. Колко клиенти са ни казвали и са очаквали от нас: „Ти вместо мен“… И ако ние сме си замълчавали, без да помръднем; и ако ние сме си позволявали тази фраза просто да мине покрай нас, как след това се е държал клиента? Може би си е представял, че ни убива? Затова ние му казваме: „Ти за самия себе си и аз сам за себе си“…

И какво се случва тогава? Той оздравява. Той излиза от динамиката „Ти вместо мен и аз вместо теб“ на друго ниво… (пауза от 2 минути, през което време групата е със затворени очи).

Източник: Людмил Стефанов
Снимка: Берт Хелингер (1925-2019)