(Karl Gustav Jung, 1910)

Стадии на живота 

Периодът на младостта 

…И тук идва нашата актуална тема, въпросът за стадиите на живота. Най-напред трябва да започнем с периода на младостта. Най-общо той обхваща годините от пубертета до средата на живота, който започва между 35 и 40-годишна възраст.

Може да ме попитате защо съм избрал да започна с втория период на човешкото съществуване. Няма ли трудни въпроси, свързани с детството? Разбира се, комплексният психичен живот на детето е проблем от първа величина за родители, учители и лекари; но когато е нормално, детето няма собствени проблеми. Само когато човек порасне, започва да се съмнява в себе си и да влиза в противоречие със себе си.

Ние всички добре познаваме източниците на проблемите, които се появяват в периода на младостта. За повечето хора това са изискванията на живота, които грубо слагат край на детския сън. Ако индивидът е достатъчно добре подготвен, преминаването към една професионална кариера може да протече гладко. Но ако се държи за илюзии, които противоречат на реалността, проблеми сигурно ще се появят. Никой не пристъпва в живота, без да прави известни предположения - и те често са фалшиви. Т.е. могат да не отговарят на условията, в които е захвърлен човек. Често става въпрос за прекалени очаквания, подценяване на трудности, неоправдан оптимизъм или негативна нагласа. Може да се направи цял списък на фалшиви предположения, които създават най-ранните съзнавани проблеми.

Но не само контрастът между субективните предположения и външните факти води до проблеми; могат да се дължат на вътрешни психични разстройства. Те могат да съществуват дори и когато нещата във външния живот протичат гладко. Много често това е смущение на психичното равновесие от сексуален импулс; и също толкова често е чувството за малоценност, което произлиза от една мъчителна чувствителност. Тези вътрешни трудности могат да съществуват и когато адаптацията към външния свят е постигната без особено усилие. Даже изглежда, като че ли на младите хора, които трябва да се борят за съществуването си, са спестени вътрешните проблеми, докато тези, за които адаптацията по една или друга причина е била лесна, се натъкват на сексуални проблеми или на конфликти, израстващи от чувството за малоценност.

Хора, чиито темпераменти им създават проблеми, често са невротични, но би било голямо недоразумение да се смесва наличието на проблеми с невроза. Между тях има съществена разлика: невротичният е болен, защото не съзнава проблемите си, докато човекът с труден темперамент страда от своите съзнавани проблеми, без да е болен.

Ако се опитаме да извлечем общите и съществени фактори от почти неизчерпаемото разнообразие на индивидуални проблеми в младата възраст, ние се срещаме с почти всички типични случаи: повече или по-малко трайно залепване към детското ниво на съзнание - бунт срещу съдбовните сили във и около нас, които се стремят да ни завлекат в света. Нещо в нас иска да остане дете; да бъде несъзнавано или съзнавано само за Аза; да отхвърлим всичко чуждо или да го подчиним на нашата воля; да не вършим нищо или във всеки отделен случай да налагаме собствения си копнеж за удоволствие или мощ. В тази наклонност ние наблюдаваме нещо като инерция на материята; настоятелност за едно съществуващо състояние, чието ниво на съзнание е по-малко, по-тясно и по-егоистично от това на дуалистичния стадий. Защото в последния индивидът се вижда принуден да разбере и приеме това, което е различно и странно като една част от собствения му живот – нещо като „Аз също“.

Разширяване хоризонта на живота е основна черта на дуалистичната фаза - и към него се прилага съпротива. Но това разширение - или тази диастола по израза на Гьоте - е започнало много преди това. То започва при раждането, когато детето изоставя тясното пространство на майчината утроба; и постепенно расте, докато стигне една критична точка в тази фаза, когато залят от проблеми, индивидът започва да се бори срещу него.

Какво би станало с него, ако той просто се смени с този другия, чуждия, „Аз също“, и остави по-ранния Аз да изчезне в миналото? Можем да предположим, че това е един възможен курс. Самата цел на религиозното просвещение, от убеждаването за отказ от стария Адам назад във времето на ритуалите за прераждане на примитивните раси, е да се трансформира човешкото същество в един нов - бъдещ - човек ида се оставят старите форми да изчезнат.

Психологията ни учи, че в известен смисъл в психиката няма нищо старо; нищо, което може наистина и окончателно да изчезне. Даже Павел е оставен с едно жило в плътта. Който се пази от новото и странното и регресира към миналото, изпада в същото невротично състояние като човека, който се идентифицира с новото и бяга от миналото. Единствената разлика е, че единият се отчуждава от миналото, а другият - от бъдещето. По принцип и двамата правят едно и също нещо; те запазват едно тясно състояние на съзнание. Алтернативата е да се разруши с напрежението, влизащо в играта на противоположностите - в дуалистичния период - и да се построи едно състояние на по-широко и по-високо съзнание.

Изходът би бил идеален, ако може да се постигне във втория стадий на живота - но не става. Преди всичко на природата не й пука за по-високо ниво на съзнание; даже обратното. Освен това обществото не цени много високо тези подвизи на психиката; неговите награди се дават винаги за постижение, а не за личности - последните се награждават предимно посмъртно. И като е така, едно специално разрешение на трудността става наложително: ние сме принудени да се ограничим с достъпното и да диференцираме някои специални склонности, защото по този начин способният индивид открива своето социално същество.

Постижение, полезност и т. н. са идеали, които изглежда, че ни извеждат от объркването от натрупаните проблеми. Те могат да бъдат пътеводни звезди при авантюрата на установяване и стабилизиране на нашата психична екзистенция - те могат да ни помогнат да пуснем корени в света; но не могат да ни водят в развитието на това по-широко съзнание, на което даваме името култура. Поне в периода на младостта този курс е нормален и при всички обстоятелства е за предпочитане пред хвърлянето на зар пред купа проблеми.

Така дилемата често се разрешава по следния начин: каквото ни е дадено от миналото, се адаптира към възможностите и изискванията на бъдещето. Ние се ограничаваме до постижимото, а това означава отказ от всички други потенциалности. Един губи ценно парче от своето минало, друг - от своето бъдеще. Всеки може да си спомни приятели или съученици, които са били обещаващи и идеалистични младежи, но които, срещнати години по-късно, изглеждат изсъхнали и напъхани в една тясна рамка. Това са примери на описаното по-горе разрешение.

Сериозните проблеми на живота никога не се разрешават напълно. Ако понякога изглеждат, че са разрешени, това е знак, че нещо е загубено. Смисълът и формата на един проблем не лежат в неговото решаване, а в постоянната работа над него. Само това ни предпазва от окарикатуряване и вкаменяване. Така е и с това решение на проблемите в периода на младостта, което се състои в нашето ограничаване до постижимото: то е само временно валидно и не трае в по-дълбок смисъл. Разбира се, спечелването на място в обществото и трансформацията за нагаждане към това съществуване във всички случаи е едно важно постижение. Това е битка, водена вътре и вън, сравнима с борбата на детето за защита на неговия Аз. Тази битка не се вижда в по-голямата си част, защото става в тъмното; но когато видим колко упорити детски илюзии, предразсъдъци и егоистични навици все още са налице в по-късните години, можем да си представим енергията, отишла за формирането им. Така е и с идеалите, убежденията, водещите идеи и нагласи, които в периода на младостта ни водят в живота - за който се борим, страдаме и печелим победи: те растат заедно с нас самите, ние се променяме в тях и ги поддържаме при удоволствие и въобще, също както детето утвърждава своя Аз пред света въпреки себе си - а понякога и от злоба към себе си.

Избрано от: „Съвременният човек в търсене на душата“, Карл Густав Юнг, изд. EА - Плевен, 2002 г. 
Снимка: 
Karl Gustav Jung, 1910, commons.wikimedia.org