Известният руски пcихoтepапeвт, пcихoлoг и хoмeoпат д-р Валерий Синелников за разрушителната роля на завистта в стремежа ни към по-добър живот.

Завистта

Завистта е още едно сериозно препятствие по пътя към богатството. Човек може да е умен и трудолюбив, но ако е завистлив, рано или късно ще изпадне в нищета, а може би вече има проблеми с парите или здравето именно заради завистливостта си. Завистта се проявява, когато започнем да сравняваме външния си вид, нивото на богатство и способностите си с тези у другите хора. Когато в думите и мислите ни присъстват сравненията „по-добро“ и „по-лошо“. Ако мислим, че нещо у нас е по-добро  започват да завиждат на нас. Ако мислим, че е по-лошо  завиждаме ние самите. Да разгледаме всеки случай поотделно.

~ Ако вие завиждате

В първата си книга „Възлюби болестта си“ подробно съм описал разрушителните последствия от завистта за здравето и живота. Тук искам да покажа, как завистта препятства благополучието.

Завистливият човек изпитва безброй разрушителни емоции, ако някой от близкото му обкръжение придобие нещо, което той самият няма. Иска да има това, но ограничава сам себе си с убежденията от стария модел на съзнанието „Жертва-Господар“. В подсъзнанието му възниква конфликт. Расте агресията към околния свят. Получава се следната верига:

Виждам нещо у някого –> искам да го имам –> не мога да си го позволя, нямам пари (ограничение)

Вътрешен конфликт (да получа онова, което искам, но не знам как), расте агресията –> изход от конфликта –> да направя нещо лошо на съседа (за да се избавя от неприятното чувство).

Душата на такъв човек е затворена за богатството. В новия модел на съзнанието съществува друга верига на мисли и чувства:

Виждам нещо у някого –> появява се желание да го имам >– какво мога да направя, да го получа –> конкретни действия за постигане на резултата –> резултат. 

Съществува още един интересен момент. Помните, че всеки човек в този свят е частица от проявата на моята душа, т. е. мое отражение. Ако моят съсед (или някой друг) придобие нещо хубаво и качествено, което искам да имам, това е знак за мен: скоро и аз ще имам това, което искам. Затова искрено се радвам на неговата придобивка и му желая от сърце още хубави неща. Именно чрез него Вселената ми дава знак за подобряване на собственото ми материално благополучие.

~ Ако на вас ви завиждат

Появява се мисълта: „Живея по-добре от другите!“. На подсъзнателно равнище тази мисъл предполага, че другите живеят лошо. А това вече е транслация на разрушителна енергия, проява на горделивост.

Попаднали сте в капана на дуалистичната двойка: по-лошо  по-добро. Как ще разберете, че живеете добре? Само тогава, когато другите живеят зле. А какво е „добро“ и „лошо“? Задайте си магическия въпрос: „За какво ми е необходима завистта на другите хора?“

Отговорът по принцип е: за увереност в себе си. Значи, в душата ви има съмнения и неувереност в себе си.

За да избегне завистта на хората, такъв човек не си позволява да живее добре. „А добре ли ще бъде - задава си той въпрос, – ако имам голяма и красива къща, хубава кола, а хората наоколо нямат? А добре ли ще бъде, ако аз съм щастлив? А какво ще кажат другите?“ (Подтекст: другите ще кажат или ще направят нещо лошо).

Има три изхода от тази ситуация:

1) да живееш сред хора с еднакво ниво на благополучие;

2) да разбираш, че всеки живее според способностите си (т.е. според своите мисли и чувства). С примера си аз показвам, че може да се живее и по друг начин. И според възможностите си да помагаш на хората;

3) да оставиш всичко по-старому и да чакаш, докато околните благоволят да допуснат богатството до своя живот. Тогава и на мен ще ми се даде. Но тогава пък ще завися от другите и ще ограничавам себе си.

Лично аз предпочитам да живея добре (както ми харесва, с чисти помисли) и да позволя и другите да живеят добре (така, както им харесва). Аз желая от сърце богатства на хората.

Мой познат ми разказа, как се сблъскал със завистта на съседите си по време на строежа на дома си:

 От началото имах известни затруднения с парите и строежът вървеше бавно. В този период между мен и съседите ми насреща съществуваха нормални отношения. Те живееха в лятна кухня. А къщата ми беше само на основи. Като че ли всичко беше добре. След това работите ми тръгнаха по-добре и за една година вдигнах стените, покрива, сложих дограмата. След това помежду ни възникна конфликт, може да се каже, за нищо. Обърнах се към подсъзнанието си, както си ни учил, и започнах да анализирам причините за конфликта. Оказа се, че една от причините е завистта на хората. Разбрах, че сам съм предизвикал тази завист. Мислех си, че онова, което правя, е много по-важно и по-хубаво, отколкото у другите. Тази ситуация ми помогна да променя отношението си към работата и към хората около мен. Разбрах, че другите живеят според представите си, така както те пожелаят. И трябва да им позволиш да правят това и даже да не допускаш мисълта, че живеят по-добре или по-зле от тебе. Това вече е друг свят. 

Ако аз избера да живея в своя дом, в своя роден край, това е мой избор. Ако съседът ми е избрал да живее в лятна кухня  уважавам избора му. Аз съм решил материалните си проблеми  той едва сега решава своите. Желая му успех по пътя на израстването и благополучието. И съм готов да му помогна: материално, с инструменти, със съвети, с опит. Всъщност, къщата ми е добър знак за него  знак от Вселената за подобряване на материалното му благосъстояние. И което е най-интересно, след известно време работите на съседа ми действително тръгнаха по-добре. Предполагам - не без моите добри помисли по негов адрес.

От: „Пътят към богатството“, Валерий Синелников, изд. „Паритет“
Снимка: self.wikireading.ru