ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

Получавай, без да се надуваш, и губи, без да ти тежи! ♥ Марк АВРЕЛИЙ
Получавай, без да се надуваш, и губи, без да ти тежи! ♥ Марк АВРЕЛИЙ