Георги Марков

Най-типичното явление на нашия живот - връзкаджийството ~ Георги МАРКОВ
Най-типичното явление на нашия живот - връзкаджийството ~ Георги МАРКОВ