Христо Ботев

Без Ботев няма България! „На тая робска земя“ той стана небе, което я огрява и оплодява ♥ Илия БЕШКОВ
Без Ботев няма България! „На тая робска земя“ той стана небе, което я огрява и оплодява ♥ Илия БЕШКОВ