интелигентност

Истината ли довежда силата, или силата довежда истина? ♥ Интелигентност на съвестта
Истината ли довежда силата, или силата довежда истина? ♥ Интелигентност на съвестта