Изследвания сочат, че социалната тревожност е свързана с коефициента на интелигентност и емпатичните способности.

Преди години се направи опит да се установи каква е връзката между духовните търсения на хората и способността им за функциониране в обществото. Установи се, че хората, които имат по-духовно разбиране за живота, са по-податливи на психични проблеми, зависимости и тревожни разстройства.

Daily Mail излезе със заглавие „Духовните хора са по-склонни към психични заболявания (но поне намират по-висш смисъл в живота си)“, което наведе на мисълта, че тези хора са „луди, но поне ценят живота повече“.

The Telegraph също излезе със статия, че духовните хора имат повече психични проблеми. Което неизбежно води до въпроса: духовните личности имат повече психични проблеми, защото са луди или защото имат по-дълбоко разбиране за това, което се случва в света?

Става ясно, че тези хора са по-наясно с лошите неща в обществото и са по-свързани със страданията по света. Възможно ли е тревожният ум, всъщност да е търсещият и свързаният със света ум? Изследванията през последните години свързват социалната тревожност с повишените емпатични способности. Хората, които съобщават, че страдат от социална тревожност имат повишена способност да чувстват и разбират емоциите и психичните състояния на хората около тях. В  изследването се казва:

Резултатите подкрепят хипотезата, че високо социално тревожните лица могат да демонстрират уникални социално-познавателни способности, повишена когнитивна емпатия и висока точност при преценката на психичното състояние на околните.

Проучванията свързват безпокойството с интелигентността

Едва наскоро проведено изследване от университета Lakehead установи, че хората, които съобщават, че страдат от социална тревожност и депресия показват по-високи резултати на тестовете за измерване на лингвистичната интелигентност, тоест уменята им да боравят с езика и да се изразяват са доста по-развити от тези, които не страдат от тревожност.

Друго проучване, публикувано в European Journal of Psychology установи, че участниците с висока тревожност са по-бързи при откриването на заплахи за опасност и имат много по-бързи и адекватни реакции, отколкото другите участници. Проучването заключава:

Хората, които страдат от тревожност са бързи в откриването на заплаха, предупреждават останалите членове на групата за опасността и необходимостта от защита. Участниците с висока тревожност са по-малко склонни да се бавят, когато е необходимо да се достави предупредително съобщение.

Едно от обясненията за това е, че тревожните лица са и повече склонни към алтруизъм . В природата, животните, които са по-вещи в откриването  и реагирането на опасности, е много по-вероятно да оцелеят. В действителност, някои видове от животинското царство разчитат на индивид от своето стадо, който е по-тревожен от останалите и може да открива заплахи, преди всички останали. Възможно ли е тревожността всъщност да е еволюционно предимство?

Проучване на SUNY Downstate Medical Center в Ню Йорк казва, че участниците, които страдат от тежки случаи на тревожност показват много по-високи резултати на тестовете за интелигентност. С други думи, съществува пряка корелация между степента на тревожност и степента на интелигентност. Това не е изненада, тъй като тревожните хора са склонни към непрекъснато анализиране, оценяване, идеи за формулиране, отразяване и обработка на информация.

Д-р Джереми Коплан казва: „Прекомерната тревога обикновено се разглежда като отрицателна черта, а високата интелигентност като положителна, но тревожността е вероятно това, което дава възможност на нашия вид да избягва опасни ситуации, независимо колко отдалечени са те от нас.“

Хората, чието мислене е повече насочено към духовното измерение на битието, отколкото към материалното, страдат от тревожност и депресия в по-голяма степен. Но това е така, защото очите им виждат свят, който има спешна нужда от поправка. Те буквално имат повишена способност да чувстват емоциите на хората около тях. Така че генерализираното тревожно разстройство, всъщност се проявява като повишена интуиция.

Източник: healthfoodsoul.com
Изображения: Francis Bacon (1909-1992)