изборите в живота

Личният избор, а не случайността, определя как живеем ♥ Хал ЪРБЪН
Личният избор, а не случайността, определя как живеем ♥ Хал ЪРБЪН