Излекувай живота си

Липсата на апетит и ненаситният глад са отричане от живота, трайна форма на омраза към себе си
Липсата на апетит и ненаситният глад са отричане от живота, трайна форма на омраза към себе си