Лао ДЗЪ

Който лесно обещава, не заслужава доверие ♥ Лао ДЗЪ
Който лесно обещава, не заслужава доверие ♥ Лао ДЗЪ