Не се опитвай да разбереш живота. Живей го! Не се опитвай да разбереш любовта. Навлез в любовта. Тогава ще познаеш - и това познание ще дойде от твоя опит. Това знаене няма никога да унищожи мистерията: колкото повече знаеш, толкова повече ще знаеш, че остава много повече за узнаване.

Животът не е проблем. Да гледаш на него като на проблем означава да направиш погрешна стъпка. Той е мистерия, която трябва да се живее, да се обича, да се изпита.

Всъщност ум, който винаги се стреми към обяснения, е един уплашен ум. Заради големия си страх той иска всичко да бъде обяснено. Той не може да навлезе в нищо, преди то да му бъде обяснено. Когато му се обясни, той се чувства на позната територия; познава географията, вече може да се движи с карта, ръководство и програма. Той никога не е готов да навлезе в непозната, неизследвана територия, без карта, без ръководство. Но животът е такъв и никаква карта не е възможна, защото животът непрестанно се променя. Той е сега във всеки един момент. Няма нищо старо под слънцето, казвам ви го - всичко е ново. Той е огромен динамизъм, абсолютно движение. Само промяната е постоянна, само промяната никога не се променя.

Всичко друго непрестанно се променя, затова не можеш да имаш карта - докато стане картата готова, тя вече е остаряла. Докато стане картата достъпна, и вече е безполезна, животът е променил своя път. Животът е започнал нова игра. Не можеш да се оправиш с живота с помощта на карти, защото той е неизмерим; не можеш да се справиш с него с помощта на ръководства, защото ръководствата са възможни само ако нещата са статични. Животът не е статичен, той е динамизъм, той е процес. Не можеш да имаш карта за него. Той е неизмерим, той е една безкрайна мистерия.

А зрелостта на ума е в това: когато някой дойде до момента да гледа на живота без никакви въпроси и просто се гмурне в него със смелост и безстрашие.

Ошо

* Избрано от книгата Courage - The Joy of Living Dangerously