Закон за причините и следствията

Ако наистина търсите истината, ще ви се прииска да приложите всички усилия, за да я достигнете.

Най-трудно от всичко по пътя към Истината, е разделянето със собствените ни представи за нея.

Онзи, на когото са му скъпи неговите илюзии, който лелее за егото и оправдава своите грехове, не може да намери Истината.

Всичко във Вселената се състои от малки частици и съвършенството на голямото се основава на съвършенството на малкото.

Всички неща са турени в ред, всичко се управлява от Закона за причините и следствията.

Какъвто си ти, такъв е и твоят свят.

Животът прави от тебе това, което ти правиш от своя живот.

Вие не изживявате своя живот наведнъж, вие изживявате миговете, от които той се състои.

Животът е цикъл от уроци, където човекът е включен във верига от причинно- следствени връзки. Животът на човека се състои от причини и следствия. Той сее и жъне. Всяко негово действие се явява причина, която трябва да се уравновеси със следствие. Той избира причината( в това се състои свободната воля), но не може да избере следствия, които противоречат на тази причина( в това се състои съдбата).

Така Свободната воля произвежда причините, а Съдбата се разпорежда с резултатите.

Нашите страдания са преди всичко резултат на нашето неведение, грешки и неправилни действия. Единствено ние сами, и никой друг, причиняваме собствените си страдания.

Ако това не беше така, ако човек можеше да извърши злодеяние и да избегне последствията, тогава не би имало Закон за справедливостта, а без този Закон Вселената не би просъществувала дори един миг. Навсякъде щеше да има хаос. Не се безпокойте за резултатите, не се грижете за бъдещето, безпокойте се за личните си несъвършенства и се погрижете за тяхното премахване.

Разберете простата истина – лъжливото не може да дойде като резултат от вярното и доброто настояще няма да породи лошо бъдеще. Вие управлявате своите действия, но не и техните резултати. Стореното днес, утре ще ви донесе радост или печал. Затова не се тревожете за това какво може да се случи или да не се случи с вас, а се безпокойте за това, какво мислите и как мислите сега. Този, който твори добро не се безпокои за резултатите и не се страхува от възможни несполуки.

Не само вие търсите Истината, но и Истината търси вас ...

Източник: spiralata.net