(Francisco Goya - Self-Portrait with Dr.Arrieta)

– От какво се оплаквате? – запитал лекарят пациента.
– Имам висока температура.
– Това е съвсем добре! Организмът ви е млад и силен, та се съпротивява на болестта. На другия ден пациентът пак иде:
– Много се потя.
– Това е много добре. С потта излиза болестта.

На третия ден:
– Отслабнах пет килограма.
– Това е съвсем добре. Организмът се освобождава от излишните тлъстини.

На петия ден му съобщили, че пациентът е умрял.
– Съвсем добре! Той страдаше от неизлечима болест и щеше страшно да се мъчи, ако бе продължил да живее. Голям късмет извади с тази смърт!
– Но с този ваш оптимизъм вие нито един болен няма да стреснете за сериозно лечение.
– А вие искате да го оставя и духом да падне?

От „Езопиада”, Радой Ралин