(1769 – 1821)

На една жена, която ни вдъхновява за нещо добро, има сто, които ни карат да вършим глупости.

Можете да останете по-високо от оскърбителите си, ако им простите.

Не прекъсвай врага си, когато греши.

Армия от овни, оглавявани от лъв, винаги ще удържи победа над войска от лъвове, оглавявани от овен.

Не е достатъчно, че аз успях – трябва всички останали да се провалят.

Във войната както и в политиката пропуснатият момент не се връща.

Хубавата жена се харесва на очите, добрата жена се харесва на сърцето. Едната е бижу, а другата съкровище.

Глупакът има голямо предимство пред образования човек: той винаги е доволен от себе си.

Хората се управляват по-лесно чрез пороците си, отколкото чрез добродетелите си.

Започнах да осъзнавам, че хората не са родени да бъдат свободни. Свободата е нужда, изпитвана от малка група хора, чиято природа е дарена с по-благородни умове от множеството.

Народ който не храни своя армия, скоро ще храни чужда.

Хората са това, което искат от тях да бъдат.

Силен човек е този, който може да прекъсне по своя воля връзката между чувствата и мисълта.

Славата отлита, но забравата е завинаги.

Войната е въпрос на мнение. Във войната всичко е мнение – мнение за врага, мнение за собствените войници. След загубена битка разликата от победения до победителя е нищожна.

Необходима е смелост, за да се бориш срещу силата, нужна е значително повече, за да признаеш слабостта си.

Впрочем, мъдрият и предпазлив човек никога не умножава своите врагове.

Тъй като войната е занаят на действието, всякакви сложни комбинации трябва да се избягват. Простотата е първото условие за всяка успешна маневра.

Сполуката е жена, ако я изпуснете днес, не очаквайте да я откриете утре.

Китай е болнав спящ тигър. Но когато се събуди, светът ще затрепери (думи, казани през 1803 г.)

От сборника "Как да водим война", изд. Пулсио

Изображения: jrbenjamin.com