Тогава една жена помоли: 
– Кажи за Радостта и Скръбта. 

А той в отговор й рече: 
Вашата радост е вашата скръб, само че без маска. 
Същият извор, от който блика смехът ви, често е пълен с вашите сълзи. 
И как ли би могло да бъде инак? 
Колкото по-дълбоко дълбае скръбта в душата ви, толкова повече радост може да вмести тя. 
Писаната паница, от която пиете виното си, не е ли била опалена в грънчарска пещ? 
И лютнята, която весели духа ви, не е ли била дърво, дялано и дълбано с остър нож?

Както се радвате, вгледайте се дълбоко в сърцето си и ще видите, че същото онова, което ви е носило скръб, сега ви носи радост. 
Когато сте скръбни, отново се вгледайте в сърцето си и ще видите, че плачете от онова, от което сте ликували. 
Чули сте да казват: "Радостта е по-велика от скръбта", а от други сте чували: "Не, скръбта е по-велика." 
Но аз ви казвам, че двете са неделими. 
Те идат заедно, и когато едната седи с вас на трапезата ви, помнете, че другата е заспала в леглото ви.

Наистина вие висите като везни помежду радостта и скръбта си. 
Само когато сте празни, сте в покой, в равновесие. 
Но ако ковчежникът ви вземе, за да отмери злато и сребро, то радостта или пък скръбта ви без друго ще се надигат и спадат.

Халил Джубран

От "Пророкът"
Илюстрация: theempathyqueen - WordPress.com