12 от най-известните афористични цитати на големия руски писател

(Илюстрации ~ Алексей Михайлович Лаптев (1905-1965) - Мёртвые души)

„Ех, руският народец! Не обича да умира от естествена смърт!“
Мъртви души

„Та това е на цял свят известно, че когато Англия смърка тютюн, то Франция киха“.
Дневникът на един луд

„Руският човек... има странно качество: веднага щом в джоба му се появи някой грош – всичко му става безразлично и морето му е до колене“.
Портрет

„... с мъжа си се биеше само сутрин, защото само по това време понякога го виждаше“.
Нощ преди Коледа

„Аз на всички открито заявявам, че взимам подкупи, но във вид на какво? Кученца от хрътки. Това е съвсем друго нещо“.
Ревизор

(Илюстрации ~ Ювеналий Дмитриевич Коровин (1914-1991) - Ревизор)

„Сега всяка едва изпълзяла гъсеница си мисли, че е аристократ“.
Ревизор

Александър Македонски е герой, но защо трябва да чупим столовете?“
Ревизор

Откакто станах началник, може да ви се стори невероятно, но всички оздравяват бързо, като мухи. Болният още не влязъл в лазарета, и вече е оздравял; и не толкова от медикаментите, колкото от честността и дисциплината“.
Ревизор

Все пак, дявол да го вземе, прекрасно е да бъдеш генерал!“
Ревизор

„Руският човек има един непримирим, опасен враг, който, ако го нямаше, той щеше да е исполин. Този враг е мързелът“.
Писмо до Аксаков

(Илюстрации ~ Алексей Михайлович Лаптев (1905-1965) - Мёртвые души)

„С мъдро познание на сърцето и живота ще се отзове словото на британеца; като птица ще блесне и ще се разлети недълговечното слово на французина; остроумно ще измисли своето, не всекиму достъпно, умно-хилаво слово; но няма такова слово, което да е с такъв размах, бойко, така да се изтръгва от самото сърце, така да кипи и живо да трепти, както точно изреченото руско слово“.
Мъртви души

„... след снощи в устата ми е така, сякаш там е пренощувал цял ескадрон...“
Мъртви души

Споделено от: Руски дневник