Писателите за писателите

(Portrait of Victor Hugo, Leon Bonnat)

Какъв човек е татко Юго, дявол да го вземе, какъв поет!
Гюстав ФЛОБЕР, 1859

След утринната разходка великият Юго се връща в къщи, закусва и ако няма заседание в Сената, пише и работи до вечерта. Благодарение на тази удивителна регулярност, така важна за здравето и запазване на душевното равновесие, той независимо от своите несгоди и скитания, нито за минута не е прекъсвал да твори. Неговата творческа продуктивност е могъщ извор.
Алфонс ДОДЕ, 1880

Г-н Юго, без всяко съмнение, е най-великият поет на 19 век. Ако притежавах власт, бих му дал и почести, и богатство, за да го насърчава да напише епическа поема.
Оноре дьо БАЛЗАК, 1840

Миналата неделя бяхме на гости у Виктор Юго, в неговата извънредно оригинална къща, която най-вече напомня магазин от древността или реквизитен, старинен, огромен  мрачен театър. На мен най-силно впечатление ми направи самият Юго. Всяка частичка от този  гений, какъвто е в действителност беше той, от главата до петите, ми се струваше съвършена и интересна.
Чарлз ДИКЕНС, 1847

Този Юго притежава разточителен темперамент! Неговият бръснар ми разказа, че брадата на Юго е три пъти по-гъста от другите, че из всяка луковица у него израстват по три нови косъма, че о неговата брада се чупят всички бръсначи. Той има зъби на рис. Той чупи костилки от праскови… И освен това – какви очи!
Сент БЬОВ, 1863

Всеки, който се залавя за перото, е задължен твърде много на Юго, за да си позволи да го критикува. Но аз чувствам, че боговете стареят.
Гюстав ФЛОБЕР, 1862

Виктор Юго безспорно е най-силният талант, появил се през деветнадесетото столетие във Франция. „Клетниците” е гениална, могъща работа… забележително произведение на френската литература на нашия век.
Фьодор ДОСТОЕВСКИ, 1862

Виктор Юго си остава гениален човек, първият лирически поет на света.
Емил ЗОЛА, 1877

Стиховете му са съвършени по израз. По звучност те наподобяват цели оркестри и притежават по-голяма действена сила, отколкото събитието, което описват.
Хайнрих МАН

Виктор Юго, вождът на романтическото течение, също беше каменоделец – той се затваряше в едни и същи часове, трупаше тухла след тухла, постоянно и усърдно се трудеше, без да разчита на  случая.
Емил ЗОЛА, 1877

Юго бе станал пазач на цялото необозримо човешко стадо.
Ромен РОЛАН, 1935

На всички нас, двадесетгодишните, Юго изглеждаше като окован във вериги колос, който продължава да пее песните си сред бурите. Той беше Прометей, свърхчовек, той сякаш се рееше над Франция, вглеждайки се в нея отдалеч със своя орлов поглед.
Емил ЗОЛА, 1877

Великолепното му съществуване – ето  какво направи от Виктор Юго този исполин, в който тълпата вижда най-величавата фигура на нашия век. Той не беше единственият гений, но обстоятелствата се погрижиха за обрамчването му, при което създадоха за него най-изумителната  рамка, за каквато може да мечтае човешкото тщестлавие.
Емил ЗОЛА, 1877

Влиянието на Юго върху литературата е огромно. Той изработи свой език и застави епохата да го приеме. Език енергичен, смел, звучен и цветист, с една дума – език на 19 век, способен да изрази страстите и да предаде образите на нашето объркано общество, на нашата сложна цивилизация. Може да се съжалява за езика на Волтер, но искаш или не искаш, ако си взел перото, ще трябва да пишеш с езика на Юго.
Алфонс ДОДЕ, 1880

Той бе велик труженик, изпълнен с чувство за дълг, с вяра в постоянното усъвършенстване на онзи, който се труди.
Хайнрих МАН

Изображения: Wikipedia