151 години от рождението на големия наш поет

На тоя ден съм аз роден.
За други – както всеки ден!
За мене… с моето рождене
неволята роди се с мене.

И с нея тръгнах аз по свят,
и в нея найдох благодат –
че тя очите ми отвори
за туй, което бог говори.

Аз в тоя говор вдадох слух
и всичко, що видях и чух,
без ухитрения словесни
изпях го в мойте ясни песни.

Во тях е целий ми живот
и на трудът ми зрелий плод…
Берете! Той е зарад бране,
и гладний сито ще нахрани.

На тоя ден съм аз роден.
Сега познах, че тоя ден
роди се божията воля –
и в мен, и в моята неволя!

 * Портретна снимка на българския поет Пенчо Славейков (1866-1912). С надпис на гърба: На неговите най-обичани Боян и Дора Габе. 22.08.1912 г. - Държавна агенция „Архиви“