Услуга за услуга, по народна традиция

Хитър Петър бил сиромах човек и нали си нямал пари за бръснар, веднъж отишъл при своя богат съсед и му рекъл:

– Съседе, ти имаш остър бръснач, я ме обръсни, защото с тая брада съм замязал на таралеж.
– Сядай! – викнал съседът, който минавал за шегобиец и подал на Хитър Петра стол. Обърнал го срещу слънцето, изкарал бръснача и се заловил да го бръсне, без да му насапуни брадата.

Хитър Петър примрял от болка, сълзи излезли от очите му, но стискал зъби и мълчал. А съседът стържел по сухо и се подсмивал.

– Петре – рекъл той по едно време, – да бях ти дал теслата, че да захапеш дръжката й, защото както си стиснал зъби, можеш да си прехапеш езика.
– Гледай си работата, съседе! – отвърнал Хитър Петър. – Назаем брашно тъпкано се връща.
– Честито! – казал съседът, като свършил.
– Благодаря! – проломотил Хитър Петър. – Няма да ти забравя услугата.

И си отишъл.

Минала една година. Като настъпила пролетта, богатият повикал Хитър Петра и му поръчал:

– Ти, Петре, си спомняш колко добрини съм ти правил. Дошло е време да ми се отплатиш. Хайде иди на лозето ми, да го порежеш, ама хубаво да го порежеш!

Хитър Петър взел косера, отишъл на чорбаджийското лозе, запретнал ръкави и захванал да реже наред. Всичките пръчки изрязал. Оголил лозите до главните.

Като се прибрал в село, чорбаджията го попитал:

– Казвай, поряза ли го?
– Охохо! – отвърнал Хитър Петър. – Цялото! Второ рязане не му е потребно.
– А пръчките?
– Очистих ги до една.
– Ами плаче ли лозето ми?
– Плаче, та се дере – поклатил глава Хитър Петър. – И ти да го видиш  ще ревнеш.

Снимка на Ангел Каралийчев с посвещение за Цвета и Владимир Василеви. На гърба надпис: "На Цвета и Владо спомен от Ангела", Държавна агенция „Архиви“