Роден на 25 ноември 1562 г. в Мадрид, Испания

Бароков писател, поет и драматург, Лопе де Вега завещава на поколенията над 3000 сонета, 3 романа, 4 новели, 9 поетически епоса, около 1800 пиеси. От творческото му вдъхновение и писателска дарба е бил възхитен както съвременникът му Мигел де Сервантес, така и гениалният Гьоте – почти 2 века по-късно. “Той покори и подчини на своята власт всички комедианти и изпълни света със своите комедии – удачни, добре замислени, които се побират на 10 000 листа… Тези, които биха се опитали да му съперничат и да поделят славата му – а такива имаше много – всички заедно не са написали и половината от това, което е написал сам”, пише Сервантес.

За любовта, ревността и мъдростта на живота, с думите на големия испански творец.

Portrait of Félix Lope de Vega (1562 ~ 1635), 1614, by Luis Tristán, Hermitage Museum

Да се скрият любовта, парите и грижите е невъзможно: любовта – защото говори с очите; парите – защото издават разкоша на този, който ги има; грижите – защото са написани на челото на човека.

Ако е казано добре, то не е ли все едно на какъв език?

Във всички времена земята е била за човека родна майка, а водата – зла мащеха.

За да се украсят свежите утринни рози, достатъчна е само росата.

Понякога амбицията сама не знае какво точно иска.

Уважението към жената е дълг, на който всеки честен човек е длъжен да се подчинява от рождение.

Има хора, които не могат да обичат, преди да са ги оскърбили, и онова, което предизвиква у другите отвращение, у тях само разпалва страстта.

Нима авторитетът на казалия е по-значителен от казаното от него?

Когато обичаме, ние губим зрението си.

Най-важното правило за изкуството гласи, че то не може да подражава на нищо друго освен на истината.

Който не почука на сърцето, напразно чука на вратата.

Хармонията е чиста любов, защото любовта е пълно единодушие.

В крайна сметка тълпата плаща – защо да не се съобразяваш с нея щом пишеш пиеси.

Колкото и да е влюбен човек, себе си той обича още по-силно.

Този, който е ядосан, винаги греши.

Крайната противоположност на любовта не е раздялата, нито ревността, нито забравата, нито користта, а кавгата.

Любовта има таен ключ към вратата на ревността.

На нещастия могат да ни обрекат обстоятелствата, на любов се обричаме сами.

Утрешният ден и утре ще бъде толкова далечен, колкото и днес.

Невежливостта между равни е некрасива, но от страна на по-висшестоящия е направо тиранична.

Нищо не усилва любовта така, както непреодолимите препятствия.

Повярвайте ми, признак на мъдреца е великодушната забрава.

Не съществува по-велика слава от любовта и по-голямо наказание от ревността.

В древни времена са казвали, че истината е отлетяла в рая. Оттогава никой не я е виждал.

Най-добрият план е, както се казва в поговорката, да печелиш заради глупостта на другите.

Изображения: Portrait of Lope de Vega, Wikipedia