„Не везёт мне в смерти, повезёт в любви…”

Поет, бард, композитор, участник във Великата Отечествена война. Песните по стиховете на Окуджава звучат в над 80 филми, а всяко негово поетическо произведение е истинско философско откровение. Споделяме някои от най-ярките цитати на гениалния поет и просто човек, който знае какво е да живееш във времена на изпитание.

(1924 ~ 1997 )

Когато почна да си въобразявам, че съм гениален, отивам да мия чиниите.

Ако имахме два живота, единия бихме могли да посветим на съжаления и скръб. Но имаме един живот и нямаме време да се само съжаляваме, или да скърбим, защото така унищожаваме и малкото, което ни е дадено.

Не в някой друг, в себе си побеждавайте врага. Така ще станете човек.

Колкото по-дълго живеем, токова годините са по-кратки, а гласът на приятелите – по-сладък.

Изкуството всичко да прощаваш и жаждата за живот са недостижимо съвършенство.

Всички искат все нещо някога да се случи, и всички искат, нищо никога да не се случва.

Да се изслушваме взаимно е велика наука.

Не трупайте запаси от любов и доброта. И за идващия най-черен ден не пестете милосърдие.

От предопределеното свише, също трябва да умеете да отмаряте.

Понякога ми се иска да крещя, но доброто възпитание не ми позволява.

Благородството не е звание, не е злато, не е сияние от светлина, а светлина в кръвта.

Впрочем, сътворил съм толкова глупости, колкото всеки нормален човек.

Чувството за мяра и чувството за отговорност не са присъщи на посредствеността. Сладостта на жертвата и горчивината на вината – също не й е присъща.

Дайте да живеем отдадени един на друг – и без това животът е толкова кратък.

Ние сами създаваме и песните, и съдбата си.

(Владимир Высоцкий и Булат Окуджава)

♫♫♫

Молитвата на Франсоа Вийон

Дорде се върти земята и слънчев отблясък
играй,
на кого каквото не стига, всекиму,
господи, дай:
разум дай на мъдреца, на страхливеца 

кон устрелен,
дай на щастливия
 злато…
И не забравяй за мен.
Дорде се върти земята
 господи,
ти си над нас! 

дай на живия властник
да се насити на власт,
дай на прахосника щедрост
даже в последния ден,
дай на Каин утеха…
И не забравяй за мен.
Зная, че ти си всесилен,
вярвам в твоята мъдрост без край,
както пада войника и вярва, че го чака
небесен рай,
както в тихите твои думи вярва нашият
слух несмутим,
както вярваме ние самите, без да знаем
какво творим!
Господи, боже мой с тия зелени очи!
Дорде се върти земята
и удивено мълчи
и дордето все още и стигат
време и огън
свещен,
дай ти на всеки по нещо…
И не забравяй за мен.

♫♫♫

Белое солнце пустыни (Булат Окуджава - Ваше Благородие)

Снимки: 24smi.org