Господи, дай гърбицата на мен, нека тя бъде красива! ♥ История за любовта

Moses Mendelssohn (1729 ~ 1786)

Истинска любов

Мозес Менделсон, дядото на известния немски композитор, в никакъв случай не можел да се нарече красавец. Освен, че бил доста нисък, той имал и уродлива гърбица.

Веднъж Мозес посетил един хамбургски търговец, който имал прекрасна дъщеря на име Фрумти. Мозес безнадеждно се влюбил в нея. На Фрумти обаче, непривлекателния му външен вид подействал отблъскващо.

Когато дошло време да си върви, Мозес събрал кураж и се изкачил по стълбите до стаята и, за да опита за последен път да поговори с нея. Тя била красива като божествено видение, но изпълвала сърцето му с тъга, защото не желаела дори да го погледне. След няколко неуспешни опита да поведе разговор, Мозес срамежливо попитал:

– Вярвате ли, че женитбите се предопределят на небето?
– Да – отговорила му тя, с поглед забит в пода. – А вие?
– Аз също – казал на свой ред той. – Там горе, на небето, при раждането на всяко момче, Бог му съобщава, за кое момиче ще се ожени. Когато се родих, Бог посочи бъдещата ми съпруга, а след това добави:,, Но жена ти ще има гърбица." Ужасен, аз извиках: ,,О, Боже, жена с гърбица би било истинска трагедия. Моля те, Господи, дай гърбицата на мен, а тя нека бъде красива."

Тогава Фрумти вдигнала глава и го погледнала в очите, сякаш била развълнувана от някакъв отдавна забравен спомен. Подала ръка на Мозес, а по-късно станала негова предана съпруга.

Бари и Джойс Висел, „Пилешка супа за душата”

Fromet Mendelssohn nee Guggenheim

Картини: A picture of Moses Mendelssohn displayed in the Jewish Museum, Berlin, based on an oil portrait (1771) by Anton Graff in the collection of the University of Leipzig - Wikipedia; Fromet Mendelssohn nee Guggenheim - Wikiwand

3889 Преглеждания