The Irritating Gentleman by Berthold Woltze, 1874

Мъжкото ми око различава девет форми на свенливостта: 

1. Залагаме много срещу малко – значи, трябва да бъдем крайно сдържани, затова често преиграваме. Например не се смеем на нещата, които най-много ни забавляват. Следователно е нужен много ум, за да обладаваме свенливост с мярка. Ето защо в приятелска среда много жени не съблюдават мярката, или по-точно казано, не държат да бъдат представени в по-смегчен вид историите, които са им разказвани, и свалят маската в зависимост от степенна на опиянението и безгрижното веселие. 

Не се ли дължи именно на свяна и на смъртоносната скука, която той навява на жените фактът, че повечето от тях ценят в мъжете най-вече наглостта? Или смятат наглостта за проява на характер?

2. Втори закон – така любимият повече ще ме цени. 

3. Силата на навика надделява дори в миговете на най-силна страст.

4. Свенливостта доставя на любовника удоволствия, които го ласкаят. Тя му позволява да почувства какви закони са престъпвани заради него. 

5. А на жените – най-опияняващи удоволствия. Тъй като са заставени да превъзмогнат най-силния навик, тези удоволствия вълнуват най-силно душата. В полунощ граф Валмон се оказва в спалнята на една красива жена. Това му се случва всяка седмица, а на нея може би един път на две години. Редкият случай и свянът трябва да пораждат у жените безкрайно по-живи удоволствия. 

6. Лошите последици от свяна идват от това, че той непрестанно подтиква към лъжа. 

7. Прекаленият свян и строгостта обезсърчават любовта на нежните и срамежливи души, именно тези, които са създадени  да дават и изпитват любовна наслада. 

8. При нежните жени, които не са имали много любовници, свенливостта е пречка за непринудеността и това ги излага на опасността да се оставят в известен смисъл да бъдат ръководени от приятели, нямащи основание да си натякват подобен недостатък. Те внимателно обмислят всеки отделен случай, вместо сляпо да се доверяват на навика. Тяхната деликатна свенливост внася в действията им нещо спънато. От прекалена естественост те изглеждат неестествени, но тази неловкост е изпълнена с божествена грация. 

Ако понякога непринудените им обноски изглеждат нежни, то е защото тези ангелски души без сами да подозират, са кокетни. От неохотност да прекъснат мечтанията си, за да не си правят труда да говорят и да търсят за приятеля си приятни и учтиви думи (дори само учтиви), те се облягат нежно на неговата ръка. 

9. Фактът, че жените-авторки много рядко достигат до сюблимното, докато най-маловажните им писма са пълни с очарование, се дължи на това, че те винаги се осмеляват да бъдат искрени само наполовина. Да бъдат искрени за тях е все едно да излязат без забрадка. Няма нищо по-обичайно от мъжа за това, да пише изцяло под диктовката на въображението, без да знае къде ще го отведе то. 

От: „За любовта”, Стендал, изд. ОФ,1981 г.
Картина: The Irritating Gentleman by Berthold Woltze, 1874, Public Domain