Водещ съветски литературен критик, историк, Доктор на филологическите науки, оцеляла в нечовешкия ужас на 900-дневната блокада на Ленинград.

(1902 ~ 1990)

Хикс принадлежи към тези хора, които когато вървят под ръка с жена, увисват на нея с цялата си тежест – разбира се, без сами да го забелязват. Жените, които се омъжват за подобни хора, постъпват необмислено.

***

Съществува един вид хора, обречени на неуспех – те дават на любимия човек всичко, което той иска от тях – и даже повече. На тях нищо не може да им помогне. 

***

Н. казва: „Нещастната любов - също като щастливата - се превръща в навик.”

***

Преподаването е съчетание на неприятното с безполезното. 

***

 „Напразно е старанието да се застава между глупака и неговата глупост.” (Джек Лондон). Между умният човек и неговата глупост също не трябва да се застава. 

***

Нещастната любов е своего рода прерогатив на мъжете – в смисъл, че могат да я изпитат без щета за душата. Тя дори ги украсява. 

***

Неловко е да се гледа нещастно влюбена жена, както е тежко и неловко да се гледа жена, която се опитва да се качи в трамвая, а нейният мъж здравеняк я избутва от стъпалото. 

***

Жената на Виктор хладнокръвно го попитала:

- Готин, кога ще се върнеш днес - пак ли утре?

***

Истинското любовно страдание е твърде мъчителна болест, за да стане хронична. Човек с една (особено нещастна) любов за цял живот, обича не с желанието, а с паметта си. 

Любовта за цял живот – тя или помага да се пишат книги, или не пречи на работата, пътешествията, брака и създаването на деца. Обаче пречи на най-главното – да бъдеш щастлива. Но на това пречат много неща. 

***

И за злото се изисква умение. С една десета част от обидите и страданията, които Н. причини на хората, всяка съобразителна жена би могла да устрои живота си. А тя живее по-зле от най-добрия човек. 

***

Не трябва да се живее без професия. Работата трябва да бъде издигната ако не до патос, то поне до професия, иначе ще смачка човека с бездушие. Може пътьом да се върши нещо небрежно, но да се живее небрежно е нетърпимо. 

***

Младостта е времето, когато човек не знае бъдещето си и не умее да пресмята времето (това умение състарява хората по-бързо, отколкото умението да броят пари). 

***

Ние отдаваме почести на храбреците, които срещат спокойно смъртната опасност. Но смятаме за малодушие, а не за храброст, когато старци, близо до смъртта, мислят не за нея, а за най-различни дела и развлечения.

***

Какво струва идеологията (в това число и религията), ако не помага на човека и не му пречи да живее (т.е. не изисква от него жертви и не придава непоколебимост). 

***

Няма железни хора, има дървени. 

***

Снимки: Р. Хрущ, май 1990 г. seance.ru