Защо ли мъчиш клетия си дух с планове за вечността? ♥ ХОРАЦИЙ

Мъдростта на времето

Неразривна част от Златния век на римската литература, Квинт Хораций Флак се ражда на 8 декември, 65 г. пр. н.е. Творчеството му обхваща революционната епоха на Древен Рим – краят на републиката и първото десетилетие на новия режим на Октавиан Август. Хораций е известен със своите оди и с поемите си в хекзаметър. На български са преведени книгите му „Поетическо изкуство”, „Събрани творби”, „Избрани съчинения”. На него принадлежи и известната фраза „Carpe diem” – превеждана като „Живей за мига”. 

(65 ~ 8 г. пр.н.е. ​​​​​​​)

Осмели се да бъдеш умен!

Приятен ще бъде този миг, който не очакваш.

Среброто е по-евтино от злато, златото е по-евтино от добродетелта.

Колкото и да се гордееш с богатството си, то няма да промени твоето достойнство.

Никой не се ражда без пороци.

Животът не дава нищо на хората без упорит труд.

Истина е, че всеки се измерва със своя мярка и мерило.

Бъди упорит и твърдо дръж на своето.

Всички ги чака една нощ.

Всякакво одобрение заслужава този, който е съчетал приятното с полезното.

Дори най-славните имена се забравят, ако не се споменават.

Каква полза могат да донесат законите там, където няма нравственост?

Като поучаваш, не бъди многословен!

Което не може да се поправи, става по-леко благодарение на търпеливостта.

Който е започнал делото, свършил го е наполовина.

Натрупаното богатство е за едни слуга, а за други господар.

Не винаги стрелата улучва там, където е насочена.

Поетите се стремят да носят или полза, или наслада.

Сила без ум пада под тежестта на собственото си тегло.

Трябва да напреднеш поне малко, ако не можеш повече.

Ако може да се сравняват малки с велики неща.

Гневът е краткотрайно безумие.

Защо ли мъчиш клетия си дух с планове за вечността?

Когато думата е казана, тя отлита безвъзвратно.

Навикът е тиранин.

Няма по-голямо безумие от това да носиш дърва в гората.

Само климата, не и мисленето си сменя онзи, които прекосява морето.

Изображения: en.wikipedia.org
*Horace, portrayed by Giacomo Di Chirico
*Horace reads before Maecenas, by Fyodor Bronnikov

7594 Преглеждания