Правилата на живота на знаменитата американска антроположка

През 1979 г. американският президент Джими Картър посмъртно награждава Маргарет Мийд (1901 ~ 1978) с едно от най-висшите граждански отличия в САЩ – Президентският медал на свободата. „Тя едновременно изследваше цивилизацията и бе неин прекрасен представител. Маргарет Мийд съумя да разкрие на милиони хора главната идея на културната антропология – разнообразието от културни модели, в основата си отразява единството на човечеството.“, споделя Картър. 

За себе си, науката и човешките взаимоотношения, с думите на Маргарет Мийд. 

(Margaret Mead, 1950)

Животът през XX век прилича на скок с парашут – още от самото начало, всичко трябва да си сторил правилно. 

Случва се, временно да се наложи да приемеш по-малкото зло, но никога не трябва наричаш принудителното зло – добро. 

Да има някой, който да се тревожи, че не си се прибрал вечерта у дома – това е една от най-древните човешки потребности. 

Ако обществото храни своите деца с приказки за успели разбойници, то напълно може да очаква от тях да повярват, че насилието се възнаграждава. 

В много общества, възпитанието на момчетата се свежда до това, да ги учат как да не бъдат като жените. 

Жените имат многовековен опит в областта на човешките отношения – това е и в крайна сметка женската интуиция, знанието, което само неколцина мъже могат да придобият чрез образование. 

Образованието е възпитало у мен увереност, че единственото, което има смисъл да се прави, това е да се разширява точната информация за света. 

Децата трябва да се учат „как“ да мислят, да изучат самия процес, а не „какво“ трябва да мислят. 

Не се съмнявайте, че малка група мислещи хора и активни граждани, е способна да промени света. Напротив – винаги точно така е било. 

Вместо да тревожим децата с възрастови, полови, расови, класови и религиозни различия между хората, нужно е да им дадем възможност да разберат, че във всяка от тези категории има хора отвратителни и хора – очарователни. 

Какво хората говорят, какво хората правят и какво хората казват, че правят – това са три различни неща. 

Ако един учен не може да формулира с какво се занимава, така че да го разбере умно 12-годишно дете, то най-добре да се заключи в лабораторията си и добре да размисли какъв е смисълът на неговата работа. 

Всеки народ се състои от пълноценни човешки същества, водещи начин на живот, съпоставим със собствения ни. 

Основно ограничение в моята кариера винаги е бил полът. Жените, най-вече в науката, не се ценяха много, а резултатите от техните изследвания също не бяха оценявани подобаващо. Татко веднъж ми каза, че бих постигнала повече в работата си и в науката, ако бях мъж… Той не вярваше особено в мен, но аз не го обичах по-малко заради това. 

Имах мъдростта така и никога да не порасна, но при това да накарам околните да повярват, че съм пораснала. 

По материал на: forbes.ru
Превод: WebStage
Снимкa: imdb.com