„У древните, май бил посветен на старостта и в този месец строго се забранявало встъпването в брак. Всеки, оженил се през май, бил наричан магаре, абдал и парцал. Май е месец на любовта, а не на брака…“

(Портрет на А.П. Чехов, дело на Валентин Александрович Серов)

За май

Месец на любовта, люляците и белите нощи. Месец, когато поетите винят славеите за незаконно съжителство с розите, и когато даже пенсионираните ръждясали фелдфебели се поддават на нежна страст. Получил е той своето название по заповед на Ромул от majores – старейшини или сенатори, които поради старостта си седели в Римския сенат и посипвали пясък върху деловите бумаги. Други пък казват, че е наречен в чест на плеядата Майя, родила се от Атлант. Мъничък, но щекотлив въпрос – как е могъл Атлант да стане баща, ако е бил длъжен ден и нощ, без да отдъхва нито за секунда, да крепи на плещите си небесния свод? Оставям този въпрос открит…

Самата Майя родила борсовия заек и дребен спекулант Меркурий. У древните, май бил посветен на старостта, и в този месец строго се забранявало встъпването в брак. Всеки, оженил се през май, бил наричан магаре, абдал и парцал. „Май е месец на любовта, а не на брака, – писал Корнелий Непот. – Не се размеквайте, граждани, не се хващайте на въдицата! Знайте, че майската любов свършва в началото на юни и това, което през май e било етер за разгорещената ви фантазия, през юни ще ви се види дънер.“ (XXVI, 7).

Според руските хора, който се жени през май, той цял век ще се мъчи – и с право. У астрономите, май заема трето място в еклиптиката и слънцето встъпва в знака Близнаци, у дачниците той пък заема първо място, тъй като военните разпъват лагери. Ако лагерите се намират близо до дачите, то знакът Близнаци може да послужи като предупреждение – не се увличайте през май, да си нямате работа с близнаци през зимата! През май се раждат майските бръмбари, майори и поети à la Майков.

Из: „Филологические заметки“, Чехов А. П., Полное собрание сочинений и писем, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, 1974-1982
Източник:
chehov-lit.ru
Превод: WebStage
Снимка:
Портрет на А.П. Чехов, дело на Валентин Александрович Серов, ok.ru