„От всички разпри и конфликти бягай! Не на сърцето! В джеба само слагай!“

Три Ралинови стихотворни рецепти за оцеляване в нашенското житие-битие…

Елегия

Има ли виновни?
Няма ли виновни?
Ние си го знаем най-добре.
Вече доста време
все пешкир переме.
Който го е цапал, той не го пере…

Бяхме мекотели,
нека станем смели,

но да си го кажем в очи:
много лошо става
във една държава,
щом човекът само слуша и мълчи.

Разни бюрократи
с култовски похвати
вече изживяват своя грях.
Жалват се за своите
умори при побоите…
Нека да забравим също като тях…*

* Слушайте послушно:
без това е душно!
Не ровете още,
ще се вдигне прах…

1955

...

Умната

Животът всеки ден ни поучава:
човек не бива да се огорчава.
Светът е оцелял,
защото е търпял…

Безшумно. Кротко. Умната. Полека.
Ще си поправиш всякъде пътека.
Светът е оцелял,
защото е мълчал…

Дано те хване атеросклероза,
за да забравиш делничната проза.
Светът е оцелял,
защото е мижал.

От всички разпри и конфликти бягай!
Не на сърцето! В джеба само слагай!
Светът е оцелял,
защото е бозал.

Което в крайна сметка означава:
човек не бива да се огорчава!
Светът е оцелял,
а колко е живял?

1972

...

Благосъстояние

Клахме за Петров ден –
расне рязкото ни благосъстояние.
Татко взе си вратовръзка –
расне рязкото ни благосъстояние.

Вече месеци пестиме 
расне рязкото ни благосъстояние.
с канапе да се снабдиме –
расне рязкото ни благосъстояние.

Още тази петилетка –
расне рязкото ни благосъстояние!
ще си купя аз баретка –
расне рязкото ни благосъстояние.

Вярата е тъй приятна
в рязкото ни благосъстояние.
Болничната помощ е безплатна:
расне рязкото ни благосъстояние!

1953

От: „Без китара“, Радой Ралин, Избрани творби, Том 1, изд. „Български писател“, София 1984