Б. Н. Абрамов (1897~1972) бил човек с голяма култура и всестранно образование: разбирал от техника, работил в химическа лаборатория, познавал добре музиката и литературата, като самият той свирел на пиано и пишел стихове. Негово постоянно увлечение били познанията за предназначението на човека, за неговото място и роля в мирозданието. По пътя на духовните си търсения Борис Николаевич се запознал с различни философско-религиозни системи. На него са били близки Ученията на Христос, Буда, Платон, Конфуций, Зороастър. Така се полагали основите на негови мироглед, който окончателно се формирал след срещата му с Николай Константинович Рьорих.

В настоящия му труд Светлините на Агни йога“ са поместени записите, направени от Борис Николаевич през 1964 година. Тяхното съдържание помага да се разкрият нови страни от Агни йога и по-добре да се разбере и усвои Мъдростта, изложена в книгите на Живата етика, тъй като и всички те са дадени от Единния висок Източник.

(Б. Н. Абрамов. Харбин, Китай, 1920)

Светлините на Агни йога

1964 г. 010

Мислени пратки могат да се изпращат на далечни или на близки хора. Всяка мисъл, засягаща друг човек, е за него или благословия, или обратно, тоест носи му или светлина, или тъмнина и въздейства на него напълно реално. По-добре е съвсем да не се мисли за другите, отколкото да им се изпращат недобри мисли, тоест да се мисли за тях лошо. Мислено човекът може или да се възроди, или да се угасят огньовете в него. Мисълта може да прилича или на гвоздей в ковчега, или да бъде благодетелна. Ще мислим в благост. Силата на мисълта при различните хора е различна. Мисълта на сърцето е силна. С мисъл може да се преобрази цяла страна. Насищането на пространството със силата на мисли, излизащи от сърцето, ще оплодотвори съзнанието на мнозина. Затова е добре да се мисли в благост.

1964 г. (13 януари)

Напразни са усилията да се вземе не давайки нищо в замяна. Мярката на даване е мярка на получаване. Само даващият получава. Самоотдаващият взема. Трудно е да вървиш без да чуваш и виждаш, а само вярвайки. Застани още по-близко, получаващ. Докосването до Наземното чрез Мен не е опасно, макар и да изисква напрежение. Разединението е страшно. Угнетяването е знак за осъзнаване на пространственото неблагополучие и приобщаване към живота на пространството. Опасно е да се приписва това угнетяване на себе си. Радостта ще дойде. Най-трудната работа е тази над себе си. В лодката на самоотвержеността може да се отплува надалече. Как ще общувате с Мен, ако не отхвърлите себе си. Сферата на привличане на свръхличните огньове е ясно сияйна. Указвам да възлюбите не себе си, а другите, а целия свят, а зовящите и Позовалия. Любовта, устремена извън пределите на ауричното яйце в сферите, лежащи извън личните интереси, разширява излъчванията на аурата и последната при това расте, привличайки се към различни сфери на пространството и увеличавайки орбитата на микрокосмоса и съзнанието. Любовта към Далечните Светове въвежда съзнанието в тяхната сфера. Любовта е сила, свързваща съзнанието с обекта на нейните стремежи. Магнитът на любовта може да бъде устремен към далечна звезда, приближавайки нейните възможности. Магнитната мощна сила на любовта се разбира малко и изцяло се ограничава в личната сфера, очертана от малкия и кратък кръг на своята проява. Може да се обича Слънцето и звездите, своята планета и пространството, Огнения Свят и Висшите Сфери, целият Космос, Самата Безпределност.

1964 г. 009. (Гуру).

Зърната на началните благи действия, целеустремено залагани в съзнанието, неизменно ще дадат резултат във времето. Това трябва винаги да се помни, за да не се преуморите в делата. Целият живот на Земята може да се разглежда като посев на зърна, които ще дадат своите кълнове в Надземния Свят. Ще разбираме Закона за причините и следствията биполярно: причината се поражда в активния свят, следствието произтича от нея в пасивния свят. Разбира се, в известен смисъл и земният свят е свят на следствията от това, което е било по-рано, но в Надземния Свят следствията се проявяват съответно на своите планове: астралния, менталния и огнения. Там не могат да се проявят следствия от земен порядък, изискващи материални условия и физическо тяло, но тънките се проявяват неизменно и в съответствие с природата и характера на породените причини.

Из: Светлините на Агни йога 1964 (Грани Агни йоги 1964 г. - Записки на Борис Николаевич Абрамов от 1964 год.)
Снимка: Б. Н. Абрамов. Харбин, Китай. 1920; bg.wikipedia.org