ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Да бъдеш и да не бъдеш. Да бъдеш и да те няма вече ♥ Едуар МАНЕ
Да бъдеш и да не бъдеш. Да бъдеш и да те няма вече ♥ Едуар МАНЕ