ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите ♥ Малкият Принц
Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите ♥ Малкият Принц