ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Всяко изкуство е експресионизъм; творчески израз, израз на Бог Аз ~ Гео МИЛЕВ
Всяко изкуство е експресионизъм; творчески израз, израз на Бог Аз ~ Гео МИЛЕВ