ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Когато се опитваме да убием една ситуация, ние убиваме себе си ♥ Сергей ЛАЗАРЕВ
Когато се опитваме да убием една ситуация, ние убиваме себе си ♥ Сергей ЛАЗАРЕВ