Задавали ли сте си въпроса "Кой е вторият най-говорим език в света след английския?". Или казано по друг начин „Кой е вторият най-популярен език след официалния говорим във всяка една държава?".

В любопитно проучване, поднесено под формата на инфографика, сайтът MoveHub.com дава много точен и изчерпателен отговор, като показва кой е втория говорим език на всеки регион по света. Някои от тях са доста предвидим, като владеенето на френски език в Канада. Но други региони могат да ви изненадат. Всички обаче, са много разказващи за нашата глобална преселническа история в продължение на стотици години назад във времето, та до днес. 

Занимаващ се основно с човешки ресурси, сайтът MoveHub.com, информационно подпомага хора, които искат да се преместят в чужбина, било то за кратко или с постоянни цели.

За консумация от обща култура от интересното проучване научаваме, че след английския, като най-популярен втори език /освен официалния или матерен/ в света, следват френски, руски, и след това испански. Ако не ви се вярва, уверете се сами.

1

2

europe

africa

asiamiddleeast

northamerica

centralamerica

southamerica

popularsecondlanguages

източник: Business Insider / MoveHub website