Д-р Гари Грийнбърг е изобретателят на 3D микроскоп с висока резолюция, с чиято помощ е направил тези невероятни фотографии. Сравнението с песъчинка обикновено означава, че е нещо дребно и незначително, но д-р Грийнбърг опровергава този стереотип. Неговата микроскопска фотография на миниатюрни песъчинки, увеличени 300 пъти, ни доказва, че всяка една песъчинка е невероятно красива и единствена по рода си.

Източник: ufunk.net