По крайбрежието на Индийският океан, служители на компанията за рециклиране Ocean Sole събират изхвърлени обувки и чехли, които замърсяват брега. Освен това, те не просто се ангажират със замърсяването на океана и пътищата в Кения, те рециклират отпадъците, превръщайки старите обувки в нови играчки, аксесоари, статуи, както и различни подаръци по поръчка, които се продават по целият свят.

От самото си начало през 1997 година, фондацията се занимава с тази дейност и успява да рециклира над 400кг. отпадъци от гумени обувки годишно, като осигурява и така необходимата заетост на над 100 лица от бедняшките квартали на Найроби.

Толкова е вдъхновяващо да видим още една ангажираност за почистване на нашата красива земя, а добавянето на допълнителна красота към това, й създава значим принос!

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11