Марк Аврелий Към себе си

Който постъпва несправедливо, на себе си върши зло ♥ Марк АВРЕЛИЙ
Който постъпва несправедливо, на себе си върши зло ♥ Марк АВРЕЛИЙ