Марк Аврелий Към себе си

Обичай единствено това, което ти се случва и което е вплетено в съдбата ти ♠ Марк АВРЕЛИЙ
Обичай единствено това, което ти се случва и което е вплетено в съдбата ти ♠ Марк АВРЕЛИЙ