майка

† За възпитатели в ранното детство, природата е отредила родителите, особено майките
† За възпитатели в ранното детство, природата е отредила родителите, особено майките