Образът на свети великомъченик Георги в християнските икони се изобразява, като възседнал на бял кон, а дългото му копие е забито в устата на страшен змей. Тази славна сцена е вдъхновена от предание, което разказва за случка, станала близо до град Вирит, днешен Бейрут, недалеч от град Лида, където лежало тялото на светеца. Историята е описана и в житието му.

Според легендата, на връщане от войнски поход, свети Георги видял девойка да плаче край езеро близо до град на езичници. От момичето разбрал, че хората там почитали като бог един огромен змей, който живеел в езерото, затова всяка година му обричали като жертва по една девойка. Тази година бил ред на царската дъщеря.

Светецът-воин опитал да убеди нейния баща да се откаже от зловещия бог и кървавите жервоприношения в негова чест, а да приеме християнската вяра. Накрая царят склонил да се покръсти заедно с целия си народ, но само ако младият войн докаже наяве силата на своя Бог и победи змея.
Съгласил се Георги и приседнал до царската дъщеря край езерото. Малко след като склонил глава в скута й, храбрецът задрямал. Изведнъж водите на езерото се разбушували и от тях се показал огромният змей, който се устремил към обречената му жертва. Девойката заплакала ужасена, а една от сълзите й капнала върху лицето на момъка и го разбудила.
Скочил момъкът на крака, грабнал оръжието си, изрекъл молитва към своя Бог и се насочил към змея. С един удар посякъл главата му. От туловището му излезли цели всички погълнати по-рано девойки. Запрегръщали се със своите плачещи родители, които също дошли на брега и всички се радвали на свободата и спасението си.

Царят удържал думата си и в този ден той и целият му народ приели християнството. А св. Георги се прибрал у дома си, където вече били знаели за славния му подвиг...
За тази победа над чудовището и за показаното мъжество в битките, свети Георги се нарича Победоносец и се счита за покровител на войниците.

Св. Георги e един от малкото светци, почитан и славен както от християни, така и от мюсюлмани.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Изображения: Full of Grace and Truth; заглавна: Angelos Akotandos (1400-1457) - St George on Horseback, Slaying the Dragon - Commons Wikimedia