maluk BG dekameron

Млад свещеник останал вдовец и помолил владиката да му разреши да прибере в къщата си жена, която да гледа децата и стопанството му. След дълги откази владиката най-после се съгласил и му дал разрешение да си наеме слугиня не по-млада от 50-годишна. Попът ударил на молба:

- Дядо владика, една стара жена едва ли ще може да се справи с работата в къщата ми – децата ми са много и все малки, а стопанството ми е голямо и изисква млад и енергичен човек, който да го ръководи. Моля ви, разрешете ми вместо една жена на 50 години, да си взема две жени по на 25 години.

* Избрано от „Малък български Декамерон", изд. Хермес